Domény diana-fish.com a prague-fish.com jsou ve vlastnictví konkursního dlužníka, společnosti Diana Fish spol. s r.o., IČ 27370691. Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 4.12.2017, č.j. KSPH 71 INS 10992/2017-A-17 byl u dlužníka zjištěn úpadek a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Tímtéž usnesením byl zároveň ustanoven insolvenčním správcem Mgr. Marek Konečný, za kterého v této věci jedná v zastoupení Mgr. Roman Pešek, advokát.

V případě, že máte zájem předmětné domény na základě pravidelné měsíční platby používat, případně máte zájem je trvale odkoupit, kontaktujte advokátní kancelář Mgr. Romana Peška, mail: santova2.olomouc@gmail.com